CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
Dhr. Dr. J.W.M. (Joseph) Pluymakers

Arts - psychiater - psychotherapeut

Specialisaties
 • Psychiatrische - psychotherapeutische indicatiestelling voor behandeling.
 • Psychiatrische behandelvormen: steunende en structurerende psychotherapie, psychofarmacotherapie (het voorschrijven van psychiatrische medicatie).
 • Individuele psychotherapie (psychodynamisch, cognitief gedragstherapeutisch, interpersoonlijk, cliëntgericht).
 • Behandeling van depressie, bipolaire stoornissen, angst en dwang, somatoforme stoornissen, persoonlijkheidsproblematiek en (lichte) psychotische problematiek.
 • Diagnostiek en behandeling van ADHD en Autisme Spectrum Stoornis (ASS) bij volwassenen.
 • Zwangerschapsgerelateerde psychische klachten.
 • Consultatie en advies voor de eerste lijn: huisarts en eerstelijnspsycholoog.
 • Autogene training en ontspanning van Schultz (zelfontspanning door concentratie).
Behandelfilosofie en werkwijze

Uitgangspunt is een heldere probleemanalyse en diagnose. In het eerste gesprek komen de huidige psychische klachten en problemen en hun voorgeschiedenis ter sprake. Kennis van de biografie (levensgeschiedenis) en vooral van belastende levensgebeurtenissen geven zicht op uw vorming als persoon. Verder zal gesproken worden over problemen in de privé sfeer en/of beroep. Op basis van alle biopsychosociale gegevens zal in overleg met u (en eventuele naasten) een behandelplan opgesteld worden. Hierin staat wat de doelstellingen van de behandeling zijn en hoe de werkwijze is. De behandeling zal aandoening specifiek zijn, dat wil zeggen de behandeling moet passen bij uw psychische problematiek. Basis van de behandeling is psychotherapie. Ik ben opgeleid in de psychodynamische psychotherapie (opleider Prof. Dr. J.H. Thiel). Daarnaast heb ik veel ervaring met cognitieve gedragstherapie, waarbij de nadruk ligt op de nauwe samenhang van drie elementaire psychische dimensies: denken, voelen en handelen. Een medicamenteuze behandeling kan daarbij in bepaalde gevallen ondersteunend zijn. Bij behandeling met psychofarmaca zal uitvoerig gesproken worden over te verwachten effecten en eventuele bijwerkingen. Hierbij kan ik putten uit jarenlange kennisontwikkeling en ervaring. Bij problemen en spanningen in de privé- en beroepensfeer is de behandeling gericht op herstel van de eigen regie en hervinden van de eigen kracht en hulpbronnen. Het toetsen van de voortgang van de behandeling vindt plaats tijdens de behandeling in gezamenlijke evaluatiemomenten en met behulp van vragenlijsten. Na afsluiting van de behandeling zal, indien u toestemt, een verslag naar de verwijzer gestuurd worden.

Kwaliteitsgaranties
 • Lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie
  (NVvP, zie bewijs inschrijving in het specialistenregister psychiatrie)
 • Lid van de beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie (NVP)
 • Lid van de beroepsvereniging L.V.V.P. (Landelijke Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten).
 • BIG-registratie
 • Deelname aan intervisie en toetsing(visitatie)
 • Regelmatig bezoeker van wetenschappelijke congressen en symposia in binnen- en buitenland
N.B. Bij afwezigheid neemt een collega van me waar. Wie dat is en gedurende welke periode hoort u op de voicemail van de praktijk.

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).