CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl

Kosten specialistische GGZ:
Onze therapeuten hebben contracten met de zorgverzekeraars. Dit betekent dat de psychotherapie bij het Centrum voor Psychotherapie volledig wordt vergoed vanuit de basisverzekering, mits de client beschikt over een verwijzing voor specialistische GGZ van de huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist.
U kunt niet voor dezelfde diagnose ergens anders in behandeling zijn.
Bij de aanmelding hebben we ook uw verzekeringsgegevens nodig, een kopie van uw identiteitsbewijs en uw BSN(sofinummer).

N.B. Wegens te beperkt budget kan ik (Pluymakers) geen VGZ verzekerden in behandeling nemen.
Het contract met Menzis is heel beperkt.

Let erop dat als u wisselt van zorgverzekering de behandeling mogelijk niet meer vergoed kan worden. Overleg altijd met mij voordat u overstapt.

Eigen risico
Voor behandelingen die starten na 1 januari 2013 is de wettelijke eigen bijdrage voor de GGZ vervallen. Het eigen risico op uw zorgverzekering is echter gestegen tot maximaal euro 385,- per kalenderjaar,en betreft alle gebruikte zorg in 2016. Na afloop van de behandeling krijgt u van de zorgverzekeraar een factuur voor uw eigen risico.

DBC
Sinds 2008 worden behandelingen in de ambulante GGZ vergoed op basis van DBC's(Diagnose Behandel Combinaties). Na het stellen van de diagnose wordt het behandelproces gestart. De tijdsduur van alle activiteiten wordt geregistreerd en opgeteld. Ook indirecte tijd zoals verslaglegging,overleg en telefonische contacten worden bij de behandelduur opgeteld. De kosten van de behandeling worden na afronding of bij het verlengen van de behandeling rechtstreeks bij uw verzekeraar gedeclareerd

Niet verschijnen op een afspraak:
Indien een afspraak niet kan worden nagekomen dient deze minstens 24 uur van te voren worden afgezegd. Buiten kantoortijden kunt u annuleren door uw naam, telefoonnummer en afspraakgegevens in te spreken op het antwoordapparaat. Ook kunt u annuleren per mail (info@centrumpsychotherapie.nl). Bij te laat afbellen of niet verschijnen worden kosten in rekening gebracht.

Niet-verzekerde zorg
Bij niet verzekerde zorg betaalt u zelf uw behandeling. Het tarief dat hiervoor in rekening wordt gebracht is vastgesteld door de NZA en bedraagt 98,00 euro per sessie. U betaalt eerst een voorschot. Pas dan kunt u in behandeling komen.

Zelfbetalers
Het tarief voor patiŽnten die de behandeling zelf betalen bedraagt 100% van de door de NZa vastgestelde maximum tarieven voor de gespecialiseerde GGZ. Behandeling is pas mogelijk na het betalen van een voorschot.

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).