CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl

Werkwijze

Intake (probleemanalyse)

Aan de hand van een of meer oriŽnterende gesprekken over uw levensloop(context) en uw klachten wordt de problematiek in kaart gebracht en een diagnose gesteld. Soms vraag ik u vragenlijsten in te vullen voor een specifiek ziektebeeld of therapie. De diagnose wordt weergegeven in termen van psychologische, sociale en somatische aspecten van de stoornis.
Na de intakefase krijgt de huisarts informatie over de bevindingen en gemaakte afspraken, tenzij u hiertegen bezwaar heeft.

Behandelplan

Samen met u wordt een behandelplan opgesteld. Hierin staat de diagnose en afspraken over doelen van de behandeling, de wijze waarop de doelen worden gerealiseerd(behandelwijze), de frequentie van de sessies en de evaluatiemomenten. Waar nodig wordt in de loop van de behandeling het behandelplan aangepast. De gesprekken zijn meestal individueel, soms samen met de partner. De frequentie van de gesprekken is aanvankelijk meestal een maal per week, maar kan na verloop van tijd afnemen.
Mede op basis van de contracten met de zorgverzekeraars krijgt u aan het begin en einde van de behandeling een vragenlijst ter beoordeling van het effect van de behandeling.

Behandeling

U kunt voor zowel psychotherapie als advisering en voorschrijven van medicatie bij mijn praktijk terecht.
Op basis van de oorzaak en aard van de klachten bied ik een psychotherapievorm aan die het best bij u past en ít meest effectief is.
De verschillende vormen van psychotherapie(klachtgericht en/of meer persoonsgericht) die ik kan toepassen zijn:
 • Psychodynamische psychotherapie, gericht op het vergroten van zelfinzicht(samenhang verleden en heden)
 • ExistentiŽle psychotherapie, gericht op existentiŽle vragen en zingeving
 • Steunend/structurerende psychotherapie, gericht op het dagelijks functioneren
 • Interpersoonlijke psychotherapie, gericht op omgaan met veranderingen of verlies
 • CliŽntgerichte psychotherapie, reflecteren van gedachten en gevoelens
 • Cognitieve therapie, gericht op het beÔnvloeden van denken, voelen en gedrag( bijvoorbeeld terugkerende negatieve gedachten of gedragingen)
 • Ontspanningstherapie(autogene training)
 • EMDR: hiervoor kan verwezen worden naar een specialist

 • Medicatie*
  Indien nodig kan de psychotherapie ondersteund worden door medicatie. Ik volg daarbij de richtlijnen van mijn beroepsvereniging, de NVvP.
Afsluiting/nazorg

Bij afsluiting van de behandeling evalueer ik met de patiŽnt/cliŽnt aan de hand van het behandelplan of de doelen zijn gehaald.

Tevredenheidsonderzoek

Bij het afsluiten van de behandeling of bij het verlengen van de behandeling na 1 jaar wordt door middel van een vragenlijst(CQI, consumer quality index) een tevredenheidsonderzoek verricht. Deze lijst wordt per mail door Telepsy toegestuurd.

Omgang met patiŽntgegevens (privacy en informatieverstrekking)
Als u bezwaar heeft tegen het vermelden van tot de diagnose te herleiden informatie op de nota dan is het mogelijk een zogenaamde Privacyverklaring in te vullen.
Het Centrum voor Psychotherapie verstrekt geen informatie aan derden(instanties, bijvoorbeeld UWV) over u en uw behandeling tenzij u daarvoor uitdrukkelijk(schriftelijk) toestemming heeft gegeven.

Klachtenregeling

Wanneer u een klacht heeft wil ik die graag met u bespreken. Indien dit niet leidt tot een bevredigende oplossing, dan kunt u een beroep doen op een collega-psychiater, op de klachtenregeling van de NVvP of van de Nederlandse vereniging voor psychotherapie (NVP) zie https://www.psychotherapie.nl.

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).