CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
ADHD

Mensen met ADHD hebben levenslang problemen met de aandacht of concentratie, of ze zijn hyperactief en impulsief, of er is een combinatie van beide. Bij ADHD staat de natuurlijke "rem" uit op denken, handelen en bewegen en vaak ook op de emoties. Vaak verloopt het leven van iemand met ADHD wat chaotisch. Ook kunnen mensen met ADHD vaak moeilijk inslapen en blijven ze lang wakker., waardoor ze ís ochtends niet uitgerust zijn. Een kort lontje komt vaak voor.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met de behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen het meest helpend zijn.

Onderzoek
 • Probleemintake
  Tijdens 1 of 2 oriŽnterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 • Ontwikkelingsanamnese
  In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis. Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.

 • Biografie
  Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 • Medische intake
  ADHD komt zelden alleen: driekwart heeft daarnaast andere stoornissen zoals depressies, bipolaire, angst- en dwangstoornissen, chronische slaapproblemen, verslaving en persoonlijkheidsstoornissen. Via een gesprek doet de psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 • Testonderzoek
  Via psychologische tests kunnen verschillenden functies onderzocht waaronder aandacht, geheugen, denkvermogen, intelligentie en planning. Op die manier verkrijgen we inzicht in de werking van uw hersenen. Hiervan wordt een schriftelijke rapportage opgesteld.

 • Vragenlijstonderzoek
  Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 • Adviesgesprek
  Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
Behandeling

ADHD op volwassen leeftijd kan goed worden behandeld.
(zie ook toolkit samen beslissen bij ADHD Akwa GGZ en Mind)
 • Psycho-educatie
  Het feit dat er een verklaring is voor de jarenlange klachten geeft vaak al opluchting. De persoon met ADHD (en zijn/haar partner) krijgt uitleg over de diagnose (symptomen), oorzaak, erfelijkheid, mogelijk bijkomende stoornissen en de gevolgen van ADHD voor hemzelf, de relatie, studie en werk. Ook wordt uitleg gegeven over de medicatie. (zie ook module Telepsy).

 • Medicatie
  Goed ingestelde medicatie vormt de hoeksteen van de behandeling van de mensen met ADHD. Omdat volwassenen de stoornis levenslang hebben en nog steeds niet goed functioneren, wordt na de diagnose vrij snel met medicijnen gestart. De medicijnen helpen om rustiger en geconcentreerder te worden. De medicijnen genezen ADHD niet. Als ze worden gestopt, komen de verschijnselen van ADHD weer terug. De psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn.

 • Coaching
  Coaching gebeurt individueel of in groepsverband(elders), is steunend en structurerend, en bestaat uit 4 onderdelen: psycho-educatie (zie aldaar), praktische hulp (bij financiŽn, ordenen administratie en organiseren van huishouden), het vergroten van vaardigheden en grip krijgen op de toekomst. Hulpmiddelen bij het structureren van het dagelijkse leven zijn o.a. agenda, timer, prikbord, dag- en weekschemaís. Het vergroten van vaardigheden en met name het stellen van prioriteiten gebeurt met de DUVA methode (Doen? Uitstellen? Vuilnisbak? Ander?).

 • Cognitieve gedragstherapie
  Bepaald probleemgedrag kan hiermee worden aangepakt zoals impulsief geld uitgeven, maar ook negatief denken over jezelf. Deze therapie is verder nuttig voor het verwerken van mislukkingen en teleurstellingen, om verbanden te leren zien en gebeurtenissen 'een plek te geven'.


< Terug naar zorgpaden

 

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).