CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
Angst en dwang

In principe is angst een normaal gezond verschijnsel. Bij mensen met een angststoornis is er echter sprake van een bovenmatige angst, ook in situaties die niet gevaarlijk zijn. Meestal gaan mensen dan sterk vermijden waar ze bang voor zijn of, zoals bij dwang, handelingen uitvoeren die zinloos zijn maar als functie hebben de angst te verminderen. Dat kan erg tijdrovend zijn en het dagelijks functioneren (in relatie, gezin, werk en sociale contacten) sterk belemmeren.

Er zijn verschillende soorten angststoornissen. Lees meer over de soorten angststoornissen.

 • Paniekstoornis
  Een paniekstoornis is het regelmatig optreden van paniekaanvallen: plotselinge heftige angst, waarbij je last hebt van o.a. hartkloppingen en benauwdheid.

 • Hypochondrie
  Als u last heeft van hypochondrie denkt u bij onschuldige lichamelijke verschijnselen dat dit mogelijk tekenen zijn van een (ernstige) ziekte, ondanks het ontbreken van afwijkingen bij lichamelijk onderzoek.

 • Posttraumatische stress-stoornis (PTSS)
  PTSS kunt u krijgen als gevolg van een ingrijpende of catastrofale gebeurtenis (trauma) waarbij uzelf of een ander met de dood of met een ernstig letsel bent bedreigd of geconfronteerd. Ontstaat soms pas na weken of maanden.

 • Gegeneraliseerde angststoornis
  Bij de gegeneraliseerde angststoornis is er sprake van overmatige angst en bezorgdheid voor dagelijkse dingen die meerdere levensgebieden betreffen. U kunt die gedachten niet van u afzetten. Het wordt ook wel de piekerziekte genoemd.

 • Sociale fobie
  Het centrale kenmerk van een sociale fobie is de (overdreven) angst voor een kritische beoordeling van anderen en angst zich belachelijk te maken.

 • Specifieke fobie
  Het kenmerk van een specifieke fobie is een heftige angst voor een situatie (bv. vliegen), een voorwerp, natuur (bv onweer) of dier.

 • Dwangstoornis (obsessief-compulsieve stoornis)
  Als u een dwangstoornis heeft, heeft u last van steeds terugkerende, onzinnige, dwanggedachten en/of van dwanghandelingen die u uit angst niet kunt nalaten. Andere belangrijke verschijnselen zijn gedachtenrituelen en vermijdingsgedrag.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

Onderzoek
 • Probleemintake
  Tijdens enkele oriŽnterende gesprekken van 45-60 minuten worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 • Biografie
  Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 • Medische intake
  De psychiater doet onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 • Vragenlijstonderzoek
  Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 • Adviesgesprek
  Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
Behandeling
 • Psycho-educatie
  (zie toolkit angstklachten en angststoornissen Akwa GGZ en Mind)

 • Gedragstherapie
  Deze therapie richt zich vooral op de dwanghandelingen met de volgende oefeningen: exposure in vivo(blootstelling aan de beangstigende situatie) gevolgd door responspreventie (nalaten van de gebruikelijke vluchtreacties, dwangreacties, bv handen wassen bij smetvrees).

 • Cognitieve gedragstherapie
  Dit is een training om de angsten de baas te worden. Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet. Zo wordt geleerd de rampgedachten te vervangen door realistische, redelijke gedachten (introductie cgt Telepsy).

 • Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR)
  Deze therapie is uitermate geschikt voor behandeling van traumatische ervaringen. Het verwerkingsproces komt op gang door tegelijk met het oproepen van het traumabeeld een afleidende stimulus aan te bieden, meestal via oogbewegingen.

 • Medicatie
  Een psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn. Geneesmiddelen uit de groep van selectieve serotonine heropname remmers (SSRI's) zijn de eerste keuze bij angst en/of dwang. Antipsychotica worden voorgeschreven als sprake is van een dwangstoornis en een behandeling met een SSRI niet aanslaat. SSRI's en antipsychotica zijn niet verslavend. Medicijnen helpen meestal goed maar genezen de angst en dwang niet. (zie ook OCS-behandeling hulpgids GGZ, medicatie)

 • E-health
  Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt (module Telepsy).
Terugvalpreventie

Doel is door het herkennen van vroege voorboden en het vervolgens toepassen van geleerde technieken(o.a. vermindering van negatieve automatische gedachten bij angst, exposure en responspreventie bij dwang) een terugval te voorkomen. Voorboden kunnen zijn een neiging tot vermijden(angst) of tot neutraliseren(dwang), bij sociale fobie een toeneming van zelfobservatie, of het optreden van negatieve of angst verwekkende gedachten. Er wordt informatie gegeven over de positieve werking van medicatie bij het voorkomen van terugval.

< Terug naar zorgpaden

 

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).