CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
Autisme

Mensen met autisme hebben vooral problemen in het contact met de ander, met name omdat ze zich weinig kunnen inleven in de emoties van de ander en zeer moeilijk sociale situaties kunnen inschatten. Ze kunnen tevens slecht tegen veranderingen en zijn erg op details gericht. De wereld voelt vaak onveilig voor hen.

Onderzoek
 • Ontwikkelingsanamnese
  In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis. Bij voor keur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd.

 • Biografie
  Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 • Vragenlijstonderzoek
  Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Zo ontstaat een beeld van uw sterke en zwakke kanten op gebieden zoals geheugen, ruimtelijk inzicht, taal, begrip, flexibiliteit. Deze gegevens vormen een leidraad voor de behandeling.

 • Psychiatrisch onderzoek
  Kenmerken van autisme kunnen verscholen gaan achter andere psychiatrische symptomen zoals angst, depressie, dwangmatigheid, agressie of middelenmisbruik.
Behandeling
 • Psychoeducatie
  Door uitleg over de aandoening krijgt u tevens advies over het omgaan daarmee.

 • Cognitieve gedragstherapie
  Deze is gericht op de wisselwerking tussen een gebeurtenis, de gedachten over die gebeurtenis(interpretatie), gevoelens, gedrag en gevolgen van dat gedrag.

  Onderdelen zijn het leren omgaan met stress en spanning, verminderen van klachten, bevorderen van zelfacceptatie en leren om tekorten te compenseren die niet veranderd kunnen worden.

 • Medicatie
  Medicijnen kunnen nuttig zijn om bijkomende problemen(angst, dwang, drang, depressie, slaapproblemen, zelfverwonding, verslaving, psychose) in goede banen te leiden. Moderne antidepressiva komen in aanmerking bij depressieve of dwangklachten en lastige stereotypieŽn. (Atypische) antipsychotica kunnen in sommige gevallen in lage doseringen de gevoeligheid voor prikkels verminderen en zo een stabiliserende uitwerking hebben.
< Terug naar zorgpaden

 

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).