CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
Depressie

Als u zich depressief voelt, dan ontstaat vaak het gevoel dat u nergens zin in heeft. U voelt zich waardeloos, denkt negatief, voelt zich somber. U heeft weinig zin om aan de dag te beginnen en kijkt op tegen de dingen die gaan komen. Dat zijn gevoelens die iedereen wel eens heeft als reactie op tegenvallers. De een gaat makkelijker om met deze gevoelens dan de ander.

We spreken van een depressie als:
 • u langer dan 2 weken ongewoon somber bent en/of nergens meer zin in heeft.
 • u daarnaast een aantal klachten heeft, zoals slaapstoornissen, verminderde eetlust, weinig energie, vermoeidheid, concentratieproblemen, besluiteloosheid, langzaam denken, veel denken over de dood, lichamelijke onrust
 • en als bovenstaande klachten uw dagelijks leven danig verstoren.
Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. Uitgangspunt is dat biologische en psychotherapeutische methoden elkaar niet uitsluiten, maar aanvullen. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

Onderzoek
 • Probleemintake
  Tijdens enkele oriŽnterende gesprekken van 45 minuten worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 • Biografie
  Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 • Vragenlijstonderzoek
  Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 • Medische intake
  Via een gesprek doet een psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte.

 • Adviesgesprek
  Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
Behandeling (methode synergie)
 • Psycho-educatie
  Informatie over depressie, de behandeling ervan, beloop. (zie ook module Telepsy)
  Bespreking van de invloed van leefstijl factoren (o.a. dieet, fysieke activiteit, zonlicht, slaaphygiŽne, ontspanning en meditatie, sociale netwerk, verminderen of vermijden van roken, alcohol, drugs).

 • Cognitieve gedragstherapie (volgens Beck)
  Hierbij wordt het "denkschema", dat de basis vormt voor het gedrag, ontleed. In de therapie wordt geprobeerd om via inzicht tot andere denkschemaís te komen (samenhang denken, voelen, gedrag).

 • Interpersoonlijke therapie
  Interpersoonlijke therapie is vooral geschikt als relatieproblemen of verlieservaringen een belangrijke rol spelen in het ontstaan van de depressie. Denk bijvoorbeeld aan rouwverwerking. Doel is symptoomvermindering en verbeteren van de sociale vaardigheid en tussenmenselijke relaties.

 • CliŽntgerichte psychotherapie (volgens K.R.Rogers)
  Dit betreft een persoonsgerichte, non-directieve, vorm van gesprekstherapie met als doel zelfaanvaarding en zelfontplooiing door middel van het uiten van de eigen gedachten en gevoelens. De therapeut stimuleert het zelfstandig oplossen van de problemen door de cliŽnt en bevordert zo het vergroten van zelfvertrouwen en eigenwaarde.

 • Kortdurende psychodynamische psychotherapie
  Bij deze vorm van psychotherapie wordt getracht samen inzicht te creŽren in de onbewuste processen die een rol spelen in de ontregelde stemming. Vaak gaat het daarbij om patronen uit het verleden die zich in het hier en nu herhalen.

 • Medicatie
  Bij matige of ernstige depressie kunnen antidepressiva worden voorgeschreven. Deze bevorderen de opname van bepaalde stoffen in de hersenen. Antidepressiva dienen elke dag te worden ingenomen en werken pas na enkele weken. De psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn (zie depressie-farmacotherapie hulpgids GGZ).

 • E-health
  Naast het contact met een therapeut maakt deze vorm van internettherapie gebruik van specifieke, op uw klachten gerichte opdrachten en oefeningen die u online volgt. (module depressie Embloom en toolkit samen beslissen bij een depressie Akwa GGZ en Mind, deelmodule 'Voorkom terugval')
Terugvalpreventie

Bij afsluiting van de behandeling wordt de omgang met toekomstige belastingssituaties en de signaalfunctie van vroege tekenen van een nieuwe depressie besproken. Effectieve denk- en gedragswijzen komen aan bod, evenals de preventieve werking van de medicatie.

< Terug naar zorgpaden

 

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).