CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
Persoonlijkheidsstoornis

Ieder mens heeft een persoonlijkheid.
We spreken pas van een persoonlijkheidstoornis als iemand over langere tijd en in extreme mate een persoonlijke eigenschap heeft, zoals perfectionisme, stemmingslabiliteit, wantrouwen, afhankelijkheid, kritiekgevoeligheid of egocentrisme. Hierdoor ontstaan er makkelijk problemen in het contact met de ander.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van behandeling mogelijk: psychotherapeutische gesprekken, vaardigheidstrainingen, eventueel medicijnen. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen voor u het meest helpend zijn. Doel van de behandeling is het aanleren van andere manieren van denken, voelen en handelen. Hierdoor kunnen veel klachten verminderen of verdwijnen en kan het functioneren in relatie tot anderen verbeteren. De behandeling is veelal langdurig.

Onderzoek
 • Probleemintake
  Tijdens 1 of 2 oriŽnterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 • Biografie
  Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 • Ontwikkelingsanamnese
  In een gesprek wordt uw ontwikkeling tijdens de kindertijd besproken en uw functioneren op school. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar het aanwezig zijn van klachten en beperkingen in uw voorgeschiedenis. Bij voorkeur worden hierbij betrokken mensen die u kennen uit uw kindertijd. Denk aan ouders of opvoeders.

 • Vragenlijstonderzoek
  Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 • Persoonlijkheidstestonderzoek
  Met behulp van vragenlijsten, interview en testmateriaal worden uw belevingswereld, uw draagkracht, uw binding met anderen, uw denkvermogen en uw manier van omgaan met situaties in kaart gebracht.

 • Medische intake
  Een persoonlijkheidsstoornis gaat vaak gepaard met andere psychische klachten en/of verschijnselen, bijvoorbeeld depressiviteit, angst. Via een gesprek doet de psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte (depressie, paniek, dwang e.d.)

 • Adviesgesprek
  Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
Behandeling
 • Psycho-educatie
  (zie toolkit persoonlijkheidsstoornissen Akwa GGZ en Mind)

 • Cognitieve gedragstherapie
  Deze vorm van behandeling is klacht- of probleemgericht. Het gaat vooral over moeilijkheden die nu spelen en veel minder over problemen die in het verleden hebben bestaan. Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten en gedrag onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet.

 • CliŽntgerichte psychotherapie
  Dit betreft een vorm van inzichtgevende gesprekstherapie die gericht is op zelfaanvaarding en emotionele rust door middel van het uiten van gedachten en het ervaren van gevoelens.

 • Medicatie
  In geval van bijkomende klachten kan behandeling met een medicijn nodig zijn. Hierdoor kunnen de ernst van de klachten verminderen, bijvoorbeeld impulsiviteit, depressie, angst. De psychiater adviseert u bij de keuze van het voor u meest geschikte medicijn.

 • Good Psychiatric Management (J.Gunderson)
  Dit is een bewezen effectieve behandelmethode en bevat een combinatie van elementen uit specifieke behandelvormen (inclusief medicatie).

< Terug naar zorgpaden

 

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur ben ik direct telefonisch
te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).