CENTRUM
VOOR
PSYCHOTHERAPIE

 


gemaakt door Nederlink webdesign

  Wilhelminaplein 1, 3072 DE Rotterdam
Tel. 010-3132529
Tel. 010-3132500 (b.g.g.)
E-mail: info@centrumpsychotherapie.nl
Somatisch-symptoomstoornis

Definitie: Een somatisch-symptoomstoornis is een groep psychische aandoeningen, waarbij sprake is van lichamelijke klachten, vaak zonder dat daarvoor een lichamelijke of medische oorzaak is vastgesteld. Soms wordt er wel een medische oorzaak gevonden, maar lijken psychische factoren een rol te spelen in het ontstaan, toenemen of voortduren van de fysieke klachten. Veel voorkomende onverklaarde klachten zijn: chronische hoofdpijn, rugpijn, gewrichtspijn, pijn op de borst, buikklachten, maag- en darmklachten, duizeligheid en hartkloppingen. Soms treden ook symptomen op die doen denken aan een neurologische aandoening(uitvalsverschijnselen), doch waarbij na lichamelijk onderzoek onvoldoende afwijkingen zijn gevonden (conversie). Ook chronische vermoeidheid ('burnout') komt vaak voor.

Onderzoek en behandeling

Er zijn verschillende vormen van onderzoek en behandeling mogelijk. In overleg met uw behandelaar zal worden ingeschat welke onderdelen specifiek voor u het meest helpend zijn.

Onderzoek
 • Probleemintake
  Tijdens 1 of 2 oriŽnterende gesprekken worden de problemen waar u tegenaan loopt in kaart gebracht.

 • Biografie
  Via een gesprek wordt informatie verzameld over uw levensgeschiedenis. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar relaties en naar uw functioneren binnen gezin en werksituatie.

 • Vragenlijstonderzoek
  Aan de hand van vragenlijsten kunt u aangeven in welke mate u klachten ervaart en welke eigenschappen u bij uzelf herkent. Deze informatie wordt vergeleken met vergelijkingsgroepen, wat het mogelijk maakt iets te zeggen over de ernst van uw klachten en de kracht van uw eigenschappen.

 • Medische intake
  Via een gesprek doet de psychiater onderzoek naar eventuele verschijnselen van ziekte (depressie, angststoornis, organische stoornis e.a.).

 • Adviesgesprek
  Tijdens een gesprek worden de onderzoeksresultaten met u doorgenomen en wordt u een behandelvoorstel gedaan.
Behandeling

Behandeling van lichamelijk onverklaarde klachten gebeurt veelal via een 'meersporen beleid' met lichamelijke, psychische en sociale invalshoeken. Men leert daarbij de wisselwerking tussen lichaam en geest herkennen en daardoor anders om te gaan met de onverklaarde lichamelijke klachten (zie multidisciplinaire richtlijn Solk en somatoforme stoornissen).
 • Cognitieve gedragstherapie
  Met behulp van registratieopdrachten en praktische oefeningen leert u uw klachten onder controle te krijgen door de samenhang te ontdekken tussen wat u denkt, voelt en doet. Doel is het doorbreken van vicieuze cirkels die klachten in stand houden.

 • Ontspanningstherapie
  -autogene training
  -progressieve spierontspanning
  -biofeedback

  Autogene training is een ontspanningstraining waarbij men zich concentreert op verschillende sensaties in het lichaam en voor zichzelf vaste formules herhaalt. De eerste formules gaan over het ervaren van zwaarte en warmte, de volgende over hart, adem, zonnevlecht en Ďt hoofd.

  Progressieve spierontspanning betreft ontspanningsoefeningen met aandacht voor aanspannen en ontspannen van spieren in armen,benen,heupen,hals, buik en gezicht.

  Biofeedback is een methode waarbij signalen van het lichaam(o.a. spierspanning, huidweerstand, ademhaling en hartslag) zichtbaar en/of hoorbaar worden gemaakt met behulp van elektronische sensoren. Door het gebruik van meetapparatuur wordt men zich bewuster van de lichaamsreacties, zodat deze beter beÔnvloedbaar zijn.

 • Acceptance and commitment therapy (ACT)
  Bij deze vorm van therapie ligt de nadruk niet op het krijgen van controle over de klachten, maar meer op het accepteren van ervaringen. De behandeling is gericht op het opnieuw zicht krijgen op een waardevol leven.

 • Medicatie
  Voor onverklaarde klachten zijn geen werkzame medicijnen bekend die op de bron van de klachten inwerken. Medicatie kan soms wel een ondersteunende rol spelen bij het verminderen van verschijnselen zoal pijnklachten, spanningsklachten, angstklachten of bij stemmingsklachten(antidepressiva). De psychiater adviseert u bij het voor u meest geschikte medicijn.

< Terug naar zorgpaden

 

  Op werkdagen tussen 13.00 en 14.00 uur
ben ik direct telefonisch te bereiken op: Tel. 010-3132529 (Wilhelminaplein).